هموطن شیروخورشید نشان کهن ایران است وربطی به سلطنت طلبان ندارد برای مطالعه بیشتر لطفا کلیک کنید
aktuelle Zeit Deutschland
Aktuelles Datumدیگر سایت ها

     © Copyright by aziran.de 2011  •  درباره ما  |  تماس

به سایت از ایران خوش آمدید


نگاهی به دو اعلامیه: اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر

«انقلاب مشروطه وسه فرم مردمی و بدیع تئاتری آن»

دیدگاه ها

کودکان و زنان

«صلح حقیقی تنها فقدان فشار نیست؛ بلکه حضورعدالت است»

آقای خامنه ای / گذشته را فراموش کن/ دیکتاتوری می ماند....تا دیر نشده مملکت ایران را ازاین وضعیت نجات نده